Insolventierecht

Insolventierecht regelt de juridische kant met betrekking tot situaties waarin een persoon of bedrijf te maken krijgt met financiële problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een faillissement, schuldsanering of uitstel van betaling.
Het aanhouden van een onderneming brengt altijd risico’s met zich mee. Als ondernemer kunt u immers te maken krijgen met wanbetalers, maar ook kunt u zelf problemen krijgen met het betalen van uw rekeningen. Niemand zit hier op te wachten. Onze advocaten staan u in dat geval in een zo vroeg mogelijk stadium bij met passend advies.
Wanneer u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, komt vaak de gedachte naar boven dat uw onderneming niet meer te redden valt. Dit is niet altijd het geval. Op het gebied van insolventierecht zijn er meerdere mogelijkheden om toch uw onderneming te behouden. Schakel dan ook bij een dergelijke situatie zo snel mogelijk hulp in om uw overlevingskansen te vergroten.

Contact met uw advocaat

Zit u met financiële problemen en wilt u graag weten hoe u er juridisch voor staat? Schakel dan één van onze advocaten uit Eindhoven in. Met de juiste kennis en voorzorgsmaatregelen zorgen we ervoor dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Neem voor meer informatie over onze diensten en services contact op via 040 - 798 00 66.